O nas

czolowka   Stowarzyszenia Promocji i Odtwórstwa Kultury i Sportów Dawnych "Hanza" zajmuje się rekonstrukcją i popularyzacją kultury średniowiecznej Europy. Ważne miejsce w naszych celach statutowych zajmuje również ochrona i promocja zabytków polskiej historii. Nazwa pochodzi od organizacji, która tworzyła związek miast handlowych na północy kontynentu (rejony Morza Bałtyckiego i Północnego). Poprzez liczne kontakty kupieckie Hanza przyczyniała się do rozprzestrzeniania kultury i zwyczajów, również polskich, na terenie całej Europy. Stowarzyszenie, zainspirowane tym aspektem Hanzy, przybliża bogaty świat tysiącletniej historii średniowiecza, który ożywa w oczach podczas pokazów walk, strzelania z łuku, tańców średniowiecznych, uczt historycznych, zabaw plebejskich, opowieści o rycerzach i damach, rzemieślnikach, kupcach, najemnikach i artystach. Chętnie pokazujemy wczesno i póżnośredniowieczne rycerskie oraz żołnierskie wyposażenie bojowe, w którym potykamy się na licznych turniejach. Nasze stroje i wyposażenie są wiernymi rekonstrukcjami tych z epoki, tworzonymi na oryginalnych wzorach, co do najmniejszego szczegółu. Historia wieków średnich to jednak nie tylko walka i polityka – to także całe bogactwo kultury społecznej i duchowej. Stowarzyszenie Hanza zatem również promuje takie aspekty średniowiecznego życia codziennego, jak kulinaria, muzyka dawna, rozrywki plebejskie i dworskie, tak jak gry planszowe, w tym szachy na zasadach średniowiecznych. Współpracujemy od lat z DSC_0980licznymi instytucjami kultury i oświaty, samorządami, organizatorami imprez masowych, jak również prywatnymi firmami i grupami zorganizowanymi. Oferujemy pokazy, warsztaty i lekcje żywej historii (zarówno według naszych "scenariuszy", jak i opracowywane zgodnie z indywidualnymi potrzebami i życzeniami klienta), obrazujące w zasadzie wszystkie aspekty historii i kultury średniowiecza – od różnych stylów i formuł walki, poprzez szeroką gamę rzemiosł, po mediewalne rozrywki i sztukę. Zapraszamy do współpracy!   Projekty W ramach Stowarzyszenia "Hanza" działa kilka różnych projektów:
  • Poczet Rycerski Herbu Fastolf, skoncentrowanym na odtwórstwie przełomu XIV i XV wieku, w formie pikników historycznych animujący życie codzienne na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku;
  • Oddział Łuczniczy „Psy Lancasterów”, będący częścią Pocztu, skoncentrowany na nauce i odtwórstwie łucznictwa historycznego;
  • Drużyna Komesa Magnusa, skoncentrowana na odtwórstwie X i XI wieku w Grodzie Czerskim;
  • Kram Historyczny „Medieval Living” - rekonstrukcja kultury kupieckiej i wyrobów rzemieślniczych z różnych okresów średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem rekonstrukcji ubiorów historycznych z różnych epok;
  • „Podróże w czasie” - program lekcji żywej historii o różnej tematyce, prezentujących wybrane aspekty hisotrii militarnej, historii życia codziennego i kultury wieków średnich, skierowany do szkół i grup zorganizowanych;
  • Mistrzostwa Polski w Szachach Średniowiecznych, turniej organizowany w ramach obchodów Dni Grunwaldu;
  • Szkoła Fechtunku „Centuria”, zajmująca się nauką i odtwórstwem szermierki historycznej z użyciem różnych typów broni białej.
Stowarzyszenie „Hanza” może się również pochwalić zaprojektowaniem i wykonaniem rekonstrukcji Komnaty Kasztelana – rekonstrukcji zamkowego wnętrza mieszkalnego z przełomu XIV i XV wieku, okresu panowania księcia Janusza I, na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku W ramach Stowarzyszenia "Hanza" działa kilka różnych projektów, a głównym pośród nich jest Poczet Rycerski herbu Fastolf, który funkcjonuje i rozwija się między innymi dzięki współpracy z zamkiem w Czersku. Kontakt: link do forum pocztu email: stowarzyszeniehanza@gmail.com tel: 500785624 tel: 784113301