Czersk 966

    Czersk 966 - Wystawa "Pierwszy wiek chrześcijaństwa w ziemi czerskiej"   Projekt polega na przygotowaniu i prezentacji wystawy czasowej "Pierwszy wiek chrześcijaństwa w ziemi czerskiej życie codzienne, rozwój kulturowy i cywilizacyjny" na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku. Wystawie towarzyszyć będzie publikacja katalogu w wersji tradycyjnej oraz elektronicznej. W formie dioramy oraz plansz prezentowane będą wypożyczone znaleziska z badań archeologicznych prowadzonych w Czersku i okolicach i/lub ich dokładne rekonstrukcje wykonane historycznymi metodami. Ważnym elementem będzie otwarcie wystawy wraz z inscenizacją chrztu Mieszka I i jego drużyny w wykonaniu odtwórców historycznych, pokazami historycznymi dotyczącymi ważnych wydarzeń politycznych i wojskowych X w., warsztatami wczesnośredniowiecznych rzemiosł, kulinariów i zabaw oraz animacją życia piastowskiego grodu. Wystawa i działania towarzyszące położą szczególny nacisk na zmiany kulturowe i cywilizacyjne wynikłe z chrystianizacji ziem polskich.     Wystawa będzie zawierać: 4 pełnopostaciowe manekiny w rekonstrukcjach kompletnych ubiorów wraz z akcesoriami (para z wyższych warstw społecznych oraz para z niższych warstw społecznych) datowanych na Xw., wykonane poprawnymi historycznie metodami (szyte ręcznie z ręcznie tkanych tkanin); zabytki bądź dokładne rekonstrukcje elementów uzbrojenia; zabytki bądź dokładne rekonstrukcje przedmiotów użytkowych (w tym m. in. pionowe krosna tkackie, meble, ceramika, narzędzia, gry i zabawki, wyroby drewniane, rogowe, skórzane, itp.) oraz plansze informacyjne. Całość zostanie zaaranżowana w formie dioramy prezentującej życie codzienne w dobie Chrztu Polski.     Katalog będzie zawierać dokładne fotografie wysokiej jakości przedstawiające elementy wystawy wraz z ich opisami oraz dodatkowymi materiałami na temat tła historycznego przyjęcia Chrztu. Inauguracja wystawy będzie miała charakter całodniowej imprezy plenerowej, której początkiem będzie faktyczne otwarcie wystawy, a punktem kulminacyjnym inscenizacja chrztu księcia i jego dworu na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku (w ruinach wczesnośredniowiecznego kościoła grodowego). Ponadto w programie wydarzenia przewidziane są prelekcje i pokazy dotyczące religijnego, kulturowego, historycznego i politycznego tła przyjęcia Chrztu w 966r., krótki koncert muzyki średniowiecznej, warsztaty edukacyjne wczesnośredniowiecznych rzemiosł, degustacja wczesnośredniowiecznych kulinariów, zabawy, gry i rozrywki wczesnośredniowieczne.      Jesteśmy na etapie poszukiwania funduszy na wystawę