Kontakt

Stowarzyszenie Promocji i Odtwóstwa Kultury i Sportów Dawnych HANZA

email: stowarzyszeniehanza@gmail.com tel: 500785624 tel: 784113301