„Starcie Książąt” – 2016

"Starcie Książąt" XIV-wieczna Gra o Tron na Dworze Księcia Janusza w Czersku 13 – 15.08.2016

   

Sierpień Roku Pańskiego 1389

            Napięcia i rywalizacja o władzę w Wielkim Księstwie Litewskim między księciem Witoldem, a królem Władysławem Jagiełłą i jego namiestnikiem księciem Skrigiełłą od kilku miesięcy narastały, grożąc wybuchem kolejnej litewskiej wojny domowej. Oczywiście, ponownie zostałoby w nią również uwikłane całe Królestwo Polskie i jego lenna. Obie strony konfliktu rozpoczęły zbieranie sojuszników. Szczególnie trudne było położenie księcia mazowieckiego Janusza I. Był on lennikiem Korony i wiernym stronnikiem Andegawenów, a później Władysława Jagiełły, a z drugiej strony książę Witold był wszak jego szwagrem, rodzonym bratem książęcej małżonki, Danuty Anny. W dodatku ziemie Janusza bezpośrednio graniczyły z Państwem Zakonnym, które także pragnęło włączyć się do politycznej gry, w niestabilności unii krewskiej upatrując korzyści dla siebie.

            Po fiasku rokowań, Witold zbiegł z Litwy wprost do szwagra, by spróbować przeciągnąć go na swoją stronę i wplątać w wir intryg wymierzonych przeciwko Jagielle. Względy rodzinne i zasady gościnności nie pozwoliły księciu Januszowi odprawić go z kwitkiem, ba, trzeba jeszcze było wydać ucztę na cześć nieproszonego gościa, ale zarazem zachować czujność, by w cudzej grze o cudzy tron nie stracić stawki najwyższej.

      Fabuła wydarzenia opowiada o owych nerwowych dniach podczas wizyty księcia Witolda. Na dworze księcia Janusza panującego w Czersku jak zwykle przebywają dworzanie i rycerze ze swymi pocztami, a ponadto właśnie zjeżdżają goście z Litwy (Witold ze swoimi stronnikami) oraz wysłannicy zaniepokojonego Jagiełły, kupcy i kramarze lokalni oraz wędrujący z odległych stron, w ciżbie z pewnością także nie brakuje szpiegów krzyżackich. Wśród popisów rycerskich, układów politycznych i intryg dworskich przygotowywana jest uczta na cześć książęcego gościa. Czy jednak wszystko pójdzie dobrze? Po której stronie opowie się książę Janusz? Czy pozostanie wierny racji stanu i polityce proandegaweńskiej i projagiellońskiej, czy też zwyciężą więzy pokrewieństwa?

      Na połowę sierpnia (13 – 15. 08) 2016 Stowarzyszenie Promocji i Odtwórstwa Kultury i Sportów Dawnych HANZA we współpracy z Ośrodkiem Kultury w Górze Kalwarii przygotowuje imprezę historyczną inną niż wszystkie. Nie będzie to tradycyjny turniej rycerski o wymiarze sportowym, nie będzie to komercyjny festyn "średniowieczny", nie będzie to też ukryta przed oczyma turystów, odizolowana, prywatna impreza rekonstrukcyjna. Podczas długiego weekendu sierpioniwego odtworzymy na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku (gmina Góra Kalwaria, woj. mazowieckie) dwór księcia Janusza i dziejące się na nim w ciągu kilku dni roku 1389 wydarzenia, które zaważyły na losach Mazowsza, Litwy i Korony, wraz z postaciami w nie zamieszanymi, ale także z całym tłem historyczno – kulturowym, z otoczką uwarunkowań społecznych i ceremoniału dworskiego.

      Innowacyjność naszego wydarzenia w stosunku do innych imprez historycznych polega na umieszczeniu zmagań politycznych w szerszym kontekście kulturowym, społecznym i gospodarczym. Służy temu fabularyzacja - związanie z datą (1389r.) i miejscem (czerski dwór księcia Janusza I) oraz odtworzenie i przedstawienie tła kulturowego i społecznego dworu książęcego jako zjawiska i jako scenerii średniowiecznej polityki, w której przeplatały się względy militarne, gospodarcze i rodzinne, a także ukazanie kultury dworskiej, oddanie realiów życia na XIV-wiecznym zamku, łącznie z wcieleniem się rekonstruktorów w takie postaci jak książę Janusz i księżna Danuta czy książę Witold i konkretni związani z nimi stronnicy. Stąd popisom rycerskim towarzyszyć będą między innymi: uroczyste przyjęcie gości na dworze książęcym, sceny pertraktacji politycznych i misternych intryg dworskich, uczta dworska, grana na żywo muzyka średniowieczna, pokazy i warsztaty rzemiosł, rozrywek, gier i zabaw dworskich i plebejskich, adresowane zarówno do rekonstruktorów, jak i publiczności.

      Duży nacisk położony zostanie z jednej strony na kwestie poprawności historycznej i wysokiego poziomu rekonstrukcji sprzętów i ubiorów uczestników, a z drugiej strony na odtworzenie tego, co do zrekonstruowania trudniejsze niż kultura materialna – odtworzenie postaci historycznych i hipotetycznych z tego okresu, ich wzajemnych relacji i zależności, kultury i etykiety – słowem na wczuwanie się uczestników w odtwarzane przez siebie konkretne postaci. Rekonstruktorom umożliwi to swoistą podróż w czasie i to, co na Zachodzie nazywa się immersive event, czyli jak najpełniejszym zanurzeniem się w realiach końca XIV wieku. Z kolei turyści – zwykle niedopuszczani do udziału w tego typu przedsięwzięciach rekonstrukcyjnych – tutaj nie tylko ten dostęp uzyskają, ale będą mieli wyjątkową okazję obcowania z historią prawdziwie żywą, podglądania niejako przez dziurkę od klucza zarówno tej historii wielkiej – politycznej, jak i małej – życia codziennego średniowiecznego dworu.

      W wydarzeniu wezmą udział odtwórcy historyczni z całego kraju - członkowie Stowarzyszenia i innych grup rekonstrukcyjnych i bractw rycerskich. Publiczność oraz uczestników korzystających z warsztatów i stanowisk interaktywnych stanowić będą: mieszkańcy Czerska i gminy Góra Kalwaria oraz turyści z Warszawy, Mazowsza i całej Polski, w sezonie letnim tłumnie odwiedzający Zamek.

Datowanie imprezy (uzbrojenie, ubiory, wyposażenie): 1370 – 1410

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy dla rekonstruktorów: wkrótce.

      Jeżeli chciałbyś wziąć udział w imprezie jako rekonstruktor, rzemieślnik wystawiający swój kram średniowieczny (uczestnicy z obu tych grup podlegają weryfikacji przez Stowarzyszenie), to napisz na adres: stowarzyszeniehanza@gmail.com w tytule wiadomości wpisując "Dwór Księcia Janusza".  Dla kramarzy (wyłącznie historycznych!) miejsce na dziedzińcu ograniczone! Stoiska niehistoryczne mogą zostać rozstawione na rynku czerskim (Plac Tysiąclecia) po uzgodnieniu z sołtysem.

      Do kontaktu i współpracy zapraszamy również osoby, firmy i instytucje, które chciałyby zostać sponsorem lub patronem medialnym albo w inny sposób wesprzeć organizację przedsięwzięcia – jesteśmy otwarci na różne formy współpracy.

Program
Informacje dla rekonstruktorów
Zgłoszenia dla rekonstruktorów
Zgłoszenia dla kramów