Zgłoszenia dla kramów

 1. Nazwa kramu/warsztatu:
 2. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej:
 3. Imię i nazwisko kramarza, jeśli inne niż w punkcie 2.
 4. Ilość osób:
 5. Kontakt (mail i telefon):
 6. Krótki opis towarów i prowadzonej działalności:
 7. Strona www/profil fb/inne kramu:
 8. Nr rejestracyjny pojazdu (niezbędny do wystawienia przepustki umożliwiającej wjazd na dziedziniec celem rozładunku i załadunku):
 9. Rodzaj stoiska (np. namiot historyczny/wiata/warsztat/inne):
 10. Preferowane wymiary stoiska (nie jesteśmy w stanie zapewnić, że takie będą możliwe):
 11. Wyżywienie (proszę zakreślić):
11a)     całkowicie we własnym zakresie 11b)     we własnym zakresie, ale chcę wziąć udział w uczcie – płatne 40zł/osoba* 11c)     chcę zarezerwować monetki na pełne żywienie (produkty żywnościowe do przygotowania samodzielnie) z ucztą – płatne (piątek 10zł – sobota 40zł – niedziela 70zł – poniedziałek 30zł/osoba) 11d)     będę kupować monetki na bieżąco *chęć udziału w uczcie koniecznie trzeba zgłosić przed przyjazdem   Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia:
 1. przykładowych wyrobów
 2. kramu w postaci, w jakiej ma być rozstawiony na imprezie
 3. kramarza/rzemieślnika w stroju historycznym, w którym będzie na imprezie

Mile widziane będą darowizny (wystawiamy pokwitowania) finansowe lub rzeczowe – zostaną one przeznaczone na nagrody dla rekonstruktorów wyróżnionych przez księcia, a kram dodatkowo wymieniony zostanie w liście sponsorów i darczyńców imprezy.

dwór księcia janusza - formularz kram