Zgłoszenie rekonstruktorów

1. Imię i nazwisko:
2. Ksywka/pseudonim:
3. Bractwo/grupa:
4. Kontakt: mail i telefon
5. Strona www (osoby lub grupy) lub profil fb:
6. Wiek:
6a) W przypadku niepełnoletnich – opieku prawny:
7. Odtwarzana postać:
8. Ilość osbób:
9. Należę do służby/stronnictwa (zaznacz właściwe):
9a) księcia Janusza
9b) księcia Witolda
9c) króla Władysława Jagiełły
9d) Krzyżaków
9e) człowiek luźny/neutralny
9f) nie wiem, przydzielcie mi
9g) nie wiem, chcę wylosować
9h) inne – co właściwie:
10. Chcę wziąć udział w (należy zaznaczyć co najmniej 1 opcję):
10a) popisach rycerskich
10b) sądzie Bożym (pojedynek sądowy)
10c) manewrach piechoty
10d) popisach łuczniczych
10e) tańcach
10f) pokazie kuglarskim
10g) przygotuję pokaz innych umiejętności/warsztat/koncert/inne – co:
10g) chcę być w osobistej świcie księcia Janusza/księżnej Anny Danuty/księcia Witolda*

(*niepotrzebne skreślić)

Do formularza należy załączyć zdjęcia:
1. siebie w swoim kompletnym stroju historycznym
2. w przypadku walczących: siebie w swoim sprzęcie bojowym
3. namiotu i/lub ewentualnego innego wyposażenia (nie dotyczy żebraków itp.).

dwór księcia janusza - formularz